Jogi információk

Tisztelt Látogatónk!
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Általános jogi feltételek és információk

A www.makadamklub.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás (továbbiakban Honlap) vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket, amelyeket a Makadám-Maút-Főmterv Kft. (továbbiakban Üzemeltető) bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni.

Adatvédelem

Üzemeltető tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja Üzemeltetőhöz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Üzemeltető meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje. Üzemeltető kizárólag a megjelölt célra használja fel a személyes adatait (Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások kiszolgálásához, valamint saját statisztikai és marketing céljaira pl. hírlevél küldés), nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival, és nem adja át harmadik félnek. Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat Üzemeltető törli.

Felelősség

Üzemeltető minden észszerű erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy Honlapon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére Üzemeltető sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen Honlapon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. Annak ellenére, hogy Honlap oldalai hozzáférhetőek bármely ország felhasználói számára, a közölt információk kizárólag Magyarország területén érvényesek.
Üzemeltető nem vállal felelősséget Honlapon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. Honlapon található információkon alapuló bármilyen döntés Felhasználó saját felelőssége. Üzemeltető nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek Honlap használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

Szerzői jogok

A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alá esnek, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag Üzemeltető vagy a tartalmat Üzemeltető számára biztosító tulajdonos fél jogosult. A Honlapon, illetve azzal összefüggésben használt valamennyi szövegen, videón, képen és más tartalmon, továbbá az e tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldásokon fennálló valamennyi szellemi alkotáshoz fűződő jog – különösen, de nem kizárólag szerzői és védjegyjogok, a domain nevekhez fűződő jogok valamint a know-how – kizárólagos jogosultja Üzemeltető, vagy a tartalmat Üzemeltető számára biztosító tulajdonos fél. Honlapon található bármely tartalom kereskedelmi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő felhasználása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Üzemeltető a Honlapon megjelent információkkal kapcsolatos minden további jogát fenntartja.

Hivatkozások, linkek

Ha Ön a Honlap elhagyásával más internetes honlapra lép át, ezen oldalakon a jelen feltételektől eltérő feltételek érvényesek, továbbá ezen más honlapokon közölt információk helyességéért Üzemeltető abban az esetben sem vállal felelősséget, ha a Honlapon található hivatkozással jutott oda.

www.makadamklub.hu © 2018